Tušová malba

Cyklus maleb v nichž propojuji tradiční čínskou techniku tušové malby se „západním“ obsahem. Zkoumám přitom co se děje, když původními čínskými výtvarnými prostředky a nástroji zpracovávám mé vlastní náměty. Východní malbu založenou na gestu přítomného okamžiku tak konfrontuji s principem konstruovaného obrazu, jak je vytvářen v rámci evropské tradice.